05 Октомври 2022

ПРИЕМ ПО МЯРКА 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения"

От 30 март 2022 г. започна прием на заявления по мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.) за Кампания 2022, в това число и по трите подмерки:
13.1 "Компенсационни плащания в планински райони";
13.2 "Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения";
13.3 "Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения".
Условията за предоставяне на финансовата помощ по мярката са разписани в Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020 г.
За подпомагане по мярката ще могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са активни земеделски стопани по смисъла на чл. 38б от Закона за подпомагане на земеделските производители с площи, регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).
Финансовата помощ се предоставя под формата на ежегодни компенсационни плащания за хектар допустима площ на земеделски стопани, които извършват земеделска дейност в землища, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват и Наредба № 6 от 24 февруари 2015 г.
Приемът на заявленията, при които е налице участие по някоя от следните мерки - мярка 10 "Агроекология и климат" (Мярка 10), мярка 11 "Биологично земеделие" (Мярка 11) или мярка 12 "Плащания по "Натура 2000" и Рамковата директива за водите" (Мярка 12) от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020), ще може да се реализира след публикуване на нарочна заповед на министъра на земеделието.
Оценете
(0 гласа)
Последно променена в Неделя, 03 Април 2022 13:59

Филмова къща АСТАНИК

Произвеждаме филми, видео материали и национално телевизионно предаване за селското стопанство.  Специализирани сме в  селскостопанската тематика и разполагаме с  богата база видеоматериали от всички  сектори на растениeвъдството, растителната  защита, семената и селскостопанската  техника, както и от събития у нас и в Европейския съюз, свързани със земеделието.

Контакти

Филмова къща АСТАНИК
+359 (0)2 8719526
+359 (0)88 3363306
+359 (0)88 6792453
София 1797, ж.к. “ Младост ” бл.101, вх. 11, ап. 192

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сайта AgroInfo.bg използва бисквити.

Ако не промените настройките на браузъра, вие се съгласявате с него.

I understand